Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) được thành lập ngày 17/5/2010, là công ty mang thương hiệu Đại học Xây dựng, thực hiện chức năng vườn ươm công nghệ, thúc đẩy chuyển giao khoa học – công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Với đội ngũ chuyên gia và nhân lực chất lượng, công ty liên kết và công ty thành viên rộng lớn, NUCETECH đã và đang tham gia triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức NUCETECH.

Bên cạnh các công ty liên kết và thành viên, NUCETECH còn thành lập các trung tâm như Trung tâm Khởi nghiệp Xây dựng NUCETECH, Trung tâm Chuyển đổi số Xây dựng NUCETECH nhằm ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về sẵn sàng công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực Xây dựng, đáp ứng nhu cầu của Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các lĩnh vực hoạt động của công ty

 1. Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình, thủy văn, hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng;
 2. Lập quy hoạch xây dựng;
 3. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình;
 4. Thiết kế xây dựng công trình;
 5. Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán xây dựng công trình;
 6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 7. Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
 8. Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình;
 9. Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
 10. Đánh giá giá trị tài sản, thiết bị;
 11. Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình;
 12. Thiết kế và thi công nội, ngoại thất công trình;
 13. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
 14. Tư vấn về công nghệ;
 15. Bán buôn, lắp đặt máy móc công nghiệp;
 16. Sản xuất vật liệu xây dựng;
 17. Các dịch vụ tư vấn khác.

Công ty là nơi hội tụ đông đảo các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư cũng như các chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Xây dựng, tùy theo tính chất công việc của từng dự án mà Công ty sẽ huy động nhân lực cho phù hợp.

Đơn vị thành viên & liên kết