Các lĩnh vực hoạt động của công ty

 1. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
 2. Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán.
 3. Tư vấn về công nghệ.
 4. Xây dựng nhà các loại.
 5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
 6. Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng.
 7. Hoàn thiện công trình xây dựng.
 8. Sản xuất sản phẩm từ plastic.
 9. Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh.
 10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa.
 11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
 12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.
 13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
 14. Sản xuất sắt, thép, gang.
 15. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.
 16. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng.
 17. Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng.
 18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
 19. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải. tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm).
 20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
 21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
 22. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
 23. Nghiên cứu khoa học và phát triển.
 24. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh