Các lĩnh vực hoạt động của công ty

 1. STT Họ và tên Đơn vị công tác Lĩnh vực chuyên môn
  1 PGS.TS.

  Phan Quang Minh

  Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Xây dựng Kết cấu xây dựng

  Giải pháp – Công nghệ trong xây dựng

  2 ThS.

  Nguyễn Văn Khánh

  Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Tư vấn thiết kế

  Kết cấu xây dựng

  Thi công xây dựng

  Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)
  3 TS.

  Hoàng Tuấn Nghĩa

  Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Tư vấn thiết kế

  Kết cấu xây dựng

  Giải pháp – Công nghệ trong xây dựng

  Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH)
  4 TS.KTS.

  Phạm Đình Tuyển

  Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Quy hoạch

  Nhà ở xã hội

  Khởi nghiệp xây dựng

  Giải pháp – Công nghệ trong xây dựng

  Think-tank chính sách

  5 GS.TS.

  Trần Văn Tuấn

  Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Máy móc xây dựng

  Trang thiết bị công trình xây dựng

         
  6 PGS.TS.

  Nguyễn Việt Anh

  Khoa Kỹ thuật Môi trường; Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Cấp thoát nước

  Kỹ thuật môi trường xây dựng

  7 PGS.TS.

  Nguyễn Thế Quân

  Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng; Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng; Trung tâm tư vấn & Đào tạo BIM, Trường Đại học Xây dựng Kinh tế xây dựng

  Quản lý đô thị, bất động sản

  BIM

  8 PGS.TS.

  Đỗ Văn Đệ

  Viện Cảng – Kỹ thuật Hàng hải, Trường Đại học Xây dựng Thiết kế, xây dựng cảng, đường thủy

  Kỹ thuật hàng hải

  9 PGS.TS.

  Hoàng Tùng

  Khoa Cầu – Đường, Trường Đại học Xây dựng Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng cầu, đường
  10 TS.

  Bùi Việt Đông

  Khoa Công trình Thủy, Trường Đại học Xây dựng Xây dựng cảng, đường thủy
         
  11 ThS.

  Lê Nhật Thành

  Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DELTA Thi công xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp
  12 ThS.

  Đỗ Đức Thắng

  Công ty CP Cốt sợi Polymer Việt Nam Thép polymer

  Kết cấu xây dựng

  Giải pháp, công nghệ trong xây dựng

  13 ThS.

  Vương Thúy Hòa

  Giám đốc, Công ty CP Thương mại VLXD Công nghệ cao NUCETECH Sản xuất, cung cấp

  vật liệu xây dựng