Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (+84-4) 38696570 /Fax: (+84-4) 38699720 Website: http://ccu.vn / Email: info@ccu.vn

 
Công ty tư vấn đại học xây dựng

Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 38696570 /Fax: (+84-4) 38699720
Website: http://ccu.vn / Email: info@ccu.vn

Công  ty Tư vấn Đại học Xây dựng được  thành  lập  theo quyết định số 4652/QĐ  - BGD&ĐT  -TCCB của Bộ Giáo dục và Đào  tạo, ngày 02/11/2000. Công  ty hoạt động  trong các  lĩnh vực đa dạng như:  thiết kế xây dựng công trình, lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư   xây dựng, khảo sát xây dựng,  tư vấn đấu  thầu,  thí nghiệm kiểm định, quản  lý dự án, giám sát  thi công, kiểm  tra và chứng nhận sự phù hợp chất  lượng công  trình,…  đối  với  các  công  trình  xây  dựng Dân  dụng  và Công nghiệp, Cầu đường, Thuỷ lợi, Thủy điện, Công trình biển, Cơ khí xây dựng, Cơ điện công trình, Hạ tầng kỹ thuật, v.v… Ngoài ra công ty còn tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  trong  lĩnh vực xây dựng… Qua nhiều năm hoạt động,  công  ty đã  xây dựng được nguồn nhân  lực nhiều kinh nghiệm bao gồm 205 cán bộ chuyên môn có trình độ Đại học và  trên Đại học, 17 cán bộ quản  lý và hành chính. Doanh thu của công ty tăng trưởng liên tục qua các năm: 2007: 80.032.296.112 đ  (4,97  triệu USD); 2008: 111.254.341.568 đồng  (6,75 triệu USD); 2009: 158.149.122.071 đồng  (8,814  triệu USD).

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  Địa chỉ: Phòng 905, Tầng 9, Nhà Thí nghiệm, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại: (+84-24) 3628 5490

  Fax: (+84-24) 3628 5491  

  Email: info@nucetech.vn 

  Website: http://nucetech.vn