Uỷ quyền thiết kế PCCC theo TCVN7884:2008

[Tin demo] Thông báo ủy quyền thiết kế mới được cập nhật. Thông tin được cục sở hữu trí tuệ và cơ quan sáng chế nhãn hiệu hoa kỳ cấp xác nhận.

ỦY QUYỀN THIẾT KẾ PCCC THEO TCVN7884:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  Địa chỉ: Phòng 905, Tầng 9, Nhà Thí nghiệm, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại: (+84-24) 3628 5490

  Fax: (+84-24) 3628 5491  

  Email: info@nucetech.vn 

  Website: http://nucetech.vn