Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kết cấu sàn bóng (Bubbledeck)

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kết cấu sàn bóng (Bubbledeck)

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kết cấu sàn bóng (Bubbledeck)

 

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ kết cấu sàn bóng (Bubbledeck)

 

Nghiên cứu công nghệ gia cố nền đất yếu bằng phương pháp Top-base thay cho cọc bê tông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  Địa chỉ: Phòng 905, Tầng 9, Nhà Thí nghiệm, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại: (+84-24) 3628 5490

  Fax: (+84-24) 3628 5491  

  Email: info@nucetech.vn 

  Website: http://nucetech.vn