NUCETECH là...

công ty mang thương hiệu Đại học Xây dựng, thực hiện chức năng như một vườm ươm công nghệ. Với đội ngũ chất lượng, trang thiết bị hiện đại, NUCETECH đã và đang tham gia triển khai nhiều công trình với các vai trò khác nhau. Đồng thời, phối hợp với các đối tác, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng.

Đội ngũ NUCETECH...

hội tụ đông đảo các Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư và các chuyên gia giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phần lớn đang công tác tại Đại học Xây dựng, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề trong lĩnh vực Xây dựng trên cả nước.

NUCETECH có thể hỗ trợ bạn...

  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Tư vấn, cung cấp thông tin về công nghệ nguồn trong lĩnh vực Xây dựng.
  • Đào tạo khởi sự doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng.

Tin tức

Đơn vị Thành viên và Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  Địa chỉ: Phòng 905, Tầng 9, Nhà Thí nghiệm, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Điện thoại: (+84-24) 3628 5490

  Fax: (+84-24) 3628 5491  

  Email: info@nucetech.vn 

  Website: http://nucetech.vn